SPIROMETRY

Spirometr je přístroj, který se používá při spirometrii, tj. při vyšetření funkce plic pacienta. Spirometr zaznamenává pacientovo dýchání jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase. Samotné měření se provádí výdechem a nádechem přes měřící systém přístroje, který v případě spirometrů MIR tvoří speciální turbínka. Elektronika spirometru zajistí, že se měření provede s požadovanou přesností a opakovatelností. Turbínky používané spirometry MIR jsou kalibrované z výroby, a díky kontrolnímu systému v samotném spirometru, nevyžadují pravidelnou kalibraci.

Spirometrické vyšetření se provádí dle doporučení ERS (Evropské respirační společnosti) nebo ATS (Americké hrudní společnosti). Ve spirometrech MIR je vyhodnocovací algoritmus již zabudován a výsledné vyhodnocení se provádí dle zvoleného doporučení.

Spirometry MIR jsou používané jak při každodením měření pacientů pro orientační spirometrii, i v domácím prostředí, tak i pro klinické studie a kompletní spirometrická měření.


OXYMETRY

Oxymetr je přístroj, který se používá při pulsní oxymetrii, tj. při monitorování kyslíkové saturace, která poskytuje informace o problémech s transportem kyslíku do tkání. Jedná se o důležitý parametr celosvětově využívaný při celé řadě vyšetřeních a lékařských zákrocích. Měření lze pohodlně provádět i v domácím prostředí.
 

TELESPIROMETRIE

Telespirometrie je součástí telemedicíny, která se zabývá dálkovým přenosem lékařských informací od pacienta k doktorovi prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií. Telespirometrie se zabývá tedy přenosem spirometrických měření od pacienta k doktorovi. Spirometry MIR jsou uzpůsobené pro využívání telespirometrie.